Közjegyzői díjak

A közjegyzői díjazásról külön jogszabály rendelkezik. Ez jelenleg a 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet.

Leggyakoribb szolgáltatásaink díjai:

 • Másolat hitelesítés magyar nyelvű iratról

  – egyoldalas irat: 2.850 Ft
  – további oldalak: 1.200 Ft/oldal

 • Másolat hitelesítés idegen nyelvű iratról

  – egyoldalas irat: 4.050 Ft
  – további oldalak: 2.400 Ft/oldal

 • Aláírás hitelesítés magánszemély részére

  – egy aláírás: 6.000 Ft
  – további aláírás: 4.350 Ft/aláírás

 • Aláírás hitelesítés képviseleti jog tanúsításával (cég, egyesület, alapítvány, más szervezet)

  – egy aláírás: 10.200 Ft
  – további aláírás: 8.550 Ft/aláírás

 • Aláírási címpéldány

  – első címpéldány 10.350 Ft
  – minden további címpéldány 4.500 Ft/db

 • Cégkivonat

  9.200 Ft + oldalanként 150 Ft

 • Hitelbiztosítéki nyilvántartásba (HBNY) történő bejegyzés

  – magánszemély részére: 5.000 Ft
  – cégek részére: 6.000 Ft – 18.000 Ft

A fenti díjak a papír alapú és az elektronikus hiteles kiadmányokra egyaránt vonatkoznak.